12:03 15/12/2009

TIC, HSG, PHT và VNC công bố kết quả kinh doanh 11 tháng

N.Anh

TIC, HSG, PHT và VNC công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009

Trụ sở của Công ty Giám định Vinacontrol.
Trụ sở của Công ty Giám định Vinacontrol.
TIC, HSG, PHT và VNC công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã TIC) công bố sản lượng điện sản xuất tháng 11/2009 tính chung của các nhà máy thủy điện của TIC và liên doanh đạt 21,963 triệu Kwh, bằng 100,14% so tháng 10, lũy kế 11 tháng đạt 106,475 triệu Kwh đạt 93,4% (114 triệu Kwh). Doanh thu bán điện là 12,828 tỷ đồng, bằng 100,55% so tháng 10.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) công bố kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất tháng 11/2009 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 326,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,03 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT) công bố tổng doanh thu của PHT đạt 148,7 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 805,78 tỷ đồng - bằng 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế trong tháng 11/2009 đạt 13,15 tỷ đồng, lũy kế đạt 55 tỷ đồng - bằng 100% kế hoạch lợi nhuận năm. PHT dự kiến trong tháng 12 công ty sẽ đạt thêm 4 tỷ đồng lợi nhuận.
 
Được biết, tháng 9/2009, Hội đồng quản trị PHT đã quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất với lợi nhuận trước thuế điều chỉnh từ 25-28 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là từ 24,5 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Doanh thu công ty vẫn giữ được như kế hoạch cũ là 820 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC) công bố kết quả kinh doanh tháng 11 với tổng doanh thu đạt 12,29 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 146,25 tỷ đồng - bằng 132,95% kế hoạch năm. Lợi nhuận  tháng 11/2009 đạt 2 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 26,38 tỷ đồng - bằng 141% kế hoạch năm. VNC dự kiến doanh thu toàn công ty năm 2009 sẽ đạt 157 tỷ đồng.