12:36 10/11/2009

TIC và VC1 công bố kết quả kinh doanh 10 tháng

N.Anh

TIC và VC1 công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009

Trụ sở của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1.
Trụ sở của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1.
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009.

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã TIC-HOSE) vừa thông báo sản lượng điện sản xuất tháng 10/2009 của 6 nhà máy thủy điện của TIC và liên doanh cho thấy sản lượng trong tháng đạt 21,932 triệu Kwh, lũy kế 10 tháng là 92,546 triệu Kwh. Doanh thu bán điện trong tháng là 12,759 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính trên 8 tỷ đồng. Theo TIC, dự kiến tháng 11/2009 mức sản lượng vẫn giữ tương đương tháng 10/2009.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) thông báo đến hết tháng 10/2009, công ty đã thực hiện được 507/540 tỷ đồng giá trị sản lượng đạt 94,0% kế hoạch năm, giá trị doanh thu thực hiện được đạt 406/425 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch năm. Với tiến độ thi công trên các công trường, dự kiến đến giữa tháng 11/2009, công ty sẽ hoàn thành toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2009, tổng giá trị sản lượng cả năm 2009 của công ty ước đạt từ 650 đến 700 tỷ đồng, vượt từ 20%-30% so với kế hoạch năm 2009 đã đề ra.