10:58 20/12/2009

TIE, GDT và SD2 trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của TIE, GDT và SD2

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu SD2 từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu SD2 từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của TIE, GDT và SD2.

* 28/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần TIE (mã TIE-HOSE).

Theo đó, ngày 15/1/2010, TIE sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm chi trả: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần TIE - 376 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TIE vào các ngày 29, 30 và 31/12/2009.

* Ngày 24/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE).

Theo đó, ngày 31/12/2009, GDT sẽ trả cổ tức đợt 2/2009 với tỷ lệ thực hiện 12,7%/mệnh giá (1.270 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành - 21/6D Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu GDT vào các ngày 23, 24 và 25/12/2009.

* Ngày 25/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HNX).

Theo đó, ngày 18/1/2010, SD2 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng) và thực hiện quyền mua cổ phần với tỷ lệ thực hiện 5:2. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 13/1 - 8/2/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 13/1 - 10/2/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 2 - Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SD2 vào các ngày 24, 25 và 28/12/2009.