09:54 12/05/2010

TIE và ASP trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

TIE và ASP trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 5% và 10%/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của TIE và ASP.

* 19/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 21/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần TIE (mã TIE-HOSE).

Theo đó, ngày 7/6, TIE sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm chi trả: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần TIE - 376 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TIE vào các ngày 20, 21, 24/5/2010.

* 20/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 24/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí Anpha (mã ASP-HOSE).

Theo đó, ngày 4/6, ASP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha - lầu 3, Tòa nhà Capital Tower, số 6, đường Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ASP vào những ngày  21, 24 và 25/5/2010.