12:53 28/05/2007

Tiền của WB: PMU 18 không có dấu hiệu tham nhũng

Ngọc Anh

Kết quả điều tra của WB cho thấy không có bằng chứng về sự gian lận hay tham nhũng của PMU 18 trong 2 dự án do WB tài trợ

WB sẽ phê chuẩn một loạt các khoản vay cho Việt Nam vào cuối tháng 6 tới.
WB sẽ phê chuẩn một loạt các khoản vay cho Việt Nam vào cuối tháng 6 tới.
Kết quả điều tra của WB cho thấy không có bằng chứng về sự gian lận hay tham nhũng của PMU 18 trong 2 dự án do WB tài trợ.

Ngày 28/5, Bộ Giao thông Vận tải cùng Văn phòng quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hà Nội đã công bố kết quả đánh giá chi tiết việc thực hiện dự án Giao thông nông thôn 2 (RTP2) và dự án Nâng cấp hệ thống đường bộ (RNIP) Việt Nam do WB tài trợ.

Kết quả đánh giá cho thấy, hai dự án sử dụng nguồn vốn t WB do Cục Đường bộ Việt Nam, PMU 18 và các ban quản lý dự án địa phương quản lý có dấu hiệu bất thường, song không có bằng chứng gian lận và tham nhũng của quan chức PMU 18.

Trước đó, WB cũng đã có những thông báo không có dấu hiệu PMU 18 sử dụng sai trái tiền của WB trong các dự án.

Theo đánh giá này, các dấu hiệu bất thường chủ yếu diễn ra ở các ban quản lý dự án của các tỉnh tham gia dự án. Những dấu hiệu bất thường gồm các hành vi làm sai lệch, chưa tuân thủ đầy đủ thủ tục của Ngân hàng Thế giới và gây ảnh hưởng đối với việc trao hợp đồng.

Đánh giá cũng cho rằng chất lượng thi công một số hạng mục công trình nhìn chung chưa đạt đúng tiêu chuẩn, đặc biệt là trong dự án Giao thông nông thôn 2.

Ngoài ra, WB cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, sai sót, yếu kém trong thủ tục đấu thầu, quản lý tài chính, thực hiện dự án ở các mức độ khác nhau ở mỗi cấp quản lý trong hai dự án này.

Song, theo WB, những phát hiện trong kết quđánh giá không gây tác động hay ảnh hưởng bất lợi đến chính sách hợp tác của WB với Chính phủ Việt Nam, trong việc WB hỗ trợ Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình.

Kết quả cuộc kiểm tra được nghiên cứu đánh giá độc lập do Cơ quan Liêm chính nội bộ của Ngân hàng Thế giới tiến hành từ tháng 5 đến 9/2006 tại Việt Nam, được khởi xướng sau vụ việc tại Ban Quản lý PMU 18.

Bộ Giao thông Vận tải cũng như các cơ quan phía Việt Nam không can thiệp, tham gia vào quá trình nghiên cứu, đánh giá các kết quả, cũng như nội dung của bản báo cáo.