11:09 31/10/2016

Tiền gửi tăng mạnh, SHB báo lãi gần 800 tỷ

Nhật Nam

Tốc độ tăng tiền gửi vào SHB thuộc nhóm cao nhất hệ thống 9 tháng đầu năm nay

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng.
Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) khả quan trong 9 tháng đầu năm 2016, đặc biệt ở sức hút tiền gửi, theo thông tin cơ bản vừa công bố.

Cụ thể, tổng vốn huy động của SHB đến cuối tháng 9/2016 đạt hơn 198.359 tỷ đồng, trong đó huy động từ thị trường 1 (từ dân cư và doanh nghiệp) đạt 176.367 tỷ đồng, tăng tới 17,5% so với cuối năm 2015. Đây là tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống, giúp SHB đảm bảo tính thanh khoản và bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng dư nợ SHB đạt hơn 147.340 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cuối năm 2015. SHB cho biết, nguồn vốn của ngân hàng tiếp tục ưu tiên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Một điểm nổi bật trong 9 tháng đầu năm nay là SHB đã dồn lực trích lập dự phòng rui ro, tăng chủ động trong xử lý nợ xấu. Tính đến 30/9/2016, ngân hàng này đã tiến hành trích lập dự phòng được khoảng 2.600 tỷ đồng, dự kiến cả năm nay có thể sẽ trích lập được hơn 3.000 tỷ, để bắt đầu nhẹ bước hơn từ năm 2017.

Cũng tính đến 30/9/2016, SHB đã thu hồi được hơn 1.520 tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu theo đó được kiểm soát ở mức 2,25%.

Dù thực hiện trích lập dự phòng lớn, lợi nhuận 9 tháng đầu năm nay của SHB vẫn tăng trưởng khá cao, tăng 8,36% so với cùng kỳ 2015, đạt 788,5 tỷ đồng trước thuế.

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, SHB cũng đã lần lượt hiện thực hóa kế hoạch mở rộng hệ thống mạng lưới và sự hiện diện tại thị trường nước ngoài, chính thức khai trương hoạt động hai ngân hàng 100% tại Lào (1/2016) và tại Campuchia (9/2016).

Giữa tháng 9/2016, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc SHB nhận sáp nhập nhập Công ty Tài chính Vinaconex Vietel (VVF) và thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng. Dự kiến sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính thức trong quý 4/2016, SHB sẽ hoàn thiện các thủ tục để chính thức thành lập công ty tài chính tiêu dùng 100% vốn, với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Với những kết quả hoạt động kinh doanh của SHB trong năm 2016, SHB đang được Moody’s xem xét nâng hạng cho SHB từ B3 lên B2, theo thông tin hãng này đưa ra gây đây.