08:57 03/07/2012

TienPhong Bank được chấp thuận phương án cơ cấu

Hà Anh

TienPhong Bank sẽ tận dụng thế mạnh của DOJI mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh vàng

Một điểm giao dịch của TienPhong Bank.
Một điểm giao dịch của TienPhong Bank.
Ngày 2/7/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 3977/NHNN-TTGSNH về việc cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TienPhong Bank).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc cơ cấu lại TienPhong Bank theo các nội dung cơ bản nêu tại phương án cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong trình kèm theo công văn số 47/2012/TPB - HĐQT ngày 19/6/2012 của TienPhong Bank.

Theo kế hoạch tái cơ cấu, TienPhong Bank sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực trọng điểm. Trong đó, Ngân hàng sẽ tận dụng thế mạnh của DOJI mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh vàng. Với cổ đông FPT, TienPhong Bank sẽ hỗ trợ cho các công ty, đơn vị ứng dụng công nghệ về mặt tài chính, kinh nghiệm quản trị.

Chậm nhất ngày mùng 5 của quý kế tiếp, TienPhong Bank báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội) kết quả thực hiện trong quý trước và dự kiến kế hoạch thực hiện trong quý này.