10:06 30/12/2009

TienPhongBank được chào bán 50 triệu cổ phiếu

N.Anh

TienPhong Bank được phép chào bán ra công chúng 50 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Một điểm giao dịch của TienPhongBank.
Một điểm giao dịch của TienPhongBank.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TienPhongBank).

Theo đó, TienPhongBank được phép chào bán ra công chúng 50 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, TienPhongBank phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Được biết, TienPhongBank có vốn điều lệ 1.250 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tòa nhà FPT, đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.