00:18 04/02/2010

TiênPhongBank kết nối hệ thống ATM với Banknet

M.Đức

Ngày 3/2, TiênPhongBank thông báo đã kết nối thành công với liên minh thẻ có số lượng ATM lớn nhất Việt Nam, Banknet

Qua sự liên thông giữa Smartlink và Banknet, thẻ ATM của TiênPhongBank đã có thể giao dịch tại 9.000 máy ATM trên toàn quốc.
Qua sự liên thông giữa Smartlink và Banknet, thẻ ATM của TiênPhongBank đã có thể giao dịch tại 9.000 máy ATM trên toàn quốc.
Ngày 3/2, TiênPhongBank thông báo đã kết nối thành công với liên minh thẻ có số lượng ATM lớn nhất Việt Nam, Banknet.

Như vậy, ngoài các ATM thuộc liên minh thẻ Smartlink, các chủ thẻ ghi nợ của Ngân hàng Tiên Phong (TiênPhongBank) còn có thể thực hiện giao dịch rút tiền mặt, truy vấn số dư, sao kê tài khoản và chuyển khoản nội bộ ngân hàng tại các ATM thuộc Banknet.

Qua sự liên thông giữa Smartlink và Banknet, thẻ ATM của TiênPhongBank đã có thể giao dịch tại 9.000 máy ATM trên toàn quốc thay vì 3.500 máy trước đó.

Cùng thông báo trên, TiênPhongBank cho biết sẽ tiếp tục miễn phí thường niên và phí giao dịch của thẻ ATM cho đến hết tháng 6/2010.