17:13 07/06/2011

TiênPhongBank tham gia chương trình tài trợ thương mại của IFC

Cẩm Tú

Ngân hàng Tiên Phong ký thỏa thuận tham gia Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa TiênPhongBank với IFC.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa TiênPhongBank với IFC.
Ngày 7/6/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TiênPhongBank) đã ký thỏa thuận tham gia Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu (Global Trade Finance Program - GTFP) của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Theo đó, IFC cam kết sẽ phát hành bảo lãnh để bảo đảm nghĩa vụ của TiênPhongBank đối với ngân hàng thụ hưởng trong các giao dịch tài trợ thương mại.

Giao dịch tài trợ thương mại thông qua chương trình này được triển khai dưới các nghiệp vụ L/C nhập khẩu, L/C dự phòng, bảo lãnh, hối phiếu/kỳ phiếu…

Tham gia Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của IFC giúp TiênPhongBank có thêm nguồn vốn, mở rộng khả năng tài trợ cho các khách hàng xuất nhập khẩu. Thông qua mạng lưới của chương trình, TiênPhongBank sẽ có cơ hội tiếp cận và hợp tác với trên 400 ngân hàng lớn trên thế giới.

TiênPhongBank là một trong 8 ngân hàng Việt Nam tham gia chương trình này của IFC.