17:41 16/12/2008

TienPhongBank trả cổ tức 6% bằng tiền mặt

Hà Anh

Từ ngày 20/12 đến ngày 31/12/2008, TienPhong Bank sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá

Một điểm giao dịch của TienPhongBank.
Một điểm giao dịch của TienPhongBank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TienPhongBank) thông báo ngày 18/12/2008 là thời hạn cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2008.

Theo đó, từ ngày 20/12 đến ngày 31/12/2008, TienPhong Bank sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá.

Thủ tục chi trả tiền tạm ứng cổ tức: Đối với cổ đông pháp nhân và cổ đông thể nhân đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, TienPhong Bank sẽ chuyển trả tiền tạm ứng cổ tức vào tài khoản theo đăng ký của cổ đông.

Trong trường hợp nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông sẽ nhận tại hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong và các chi nhánh của ngân hàng tại Hàn Nội và Tp.HCM.

Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt và chuyển khoản từ ngày 1/1/2009, ngân hàng sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 5% trên số tiền cổ tức được nhận.