10:59 21/08/2007

Tiếp tục đề xuất tăng lương tối thiểu 20%

Bộ Nội vụ đã có dự thảo đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2008-2010 để có thể điều chỉnh lương vào đầu năm 2008

Theo dự thảo, từ nay tới năm 2010, đều đặn vào ngày 1/1 dương lịch hằng năm lương tối thiểu sẽ tăng.
Theo dự thảo, từ nay tới năm 2010, đều đặn vào ngày 1/1 dương lịch hằng năm lương tối thiểu sẽ tăng.
Bộ Nội vụ đã có dự thảo đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2008-2010 gửi các bộ ngành lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện trình Thủ tướng phê duyệt để có thể điều chỉnh lương vào đầu năm 2008.

>>Không chấp nhận tăng lương tối thiểu

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng bảy, Thủ tướng đã đề nghị Ban chỉ đạo cải cách tiền lương tính toán lại phương án tăng lương bởi mức tăng đề xuất 20% là “quá tải” đối với ngân sách.

Tuy nhiên, trong dự thảo mới nêu trên, phương án tăng lương tối thiểu vẫn được định ở mức 20% vào tháng 1/2008.

Theo dự thảo, từ nay tới năm 2010, đều đặn vào ngày 1/1 dương lịch hằng năm lương tối thiểu sẽ tăng. Dự kiến mức tăng sẽ từ 450.000 đồng/tháng như hiện nay lên 540.000 đồng/tháng năm 2008 và sẽ đạt mức 950.000 đồng/tháng vào năm 2010.

Riêng khu vực hành chính sẽ có mức tăng lớn hơn. Ngoài phần tăng chung, khu vực hành chính còn được thêm khoản phụ cấp công việc với mức tính thêm 20% lương vào năm sau, 30% vào năm 2009 và 40% vào năm 2010.

Dự kiến khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng sẽ tăng nhưng tốc độ chậm hơn, 15% mỗi năm.