07:55 27/06/2017

Tiếp tục gia hạn IPO Tổng công ty Lương thực miền Nam

Hà Anh

Gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam tối đa là 3 tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa

Trang web của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).
Trang web của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc gia hạn bán cổ phần lần đầu (IPO) và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, rà soát, cập nhật, điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp theo quy định.

Tuy nhiên, thời gian bán cổ phần lần đầu đối với Công ty mẹ - Vinafood 2 chỉ được gia hạn tối đa là 3 tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tích cực khẩn trương để đảm bảo hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu trong thời gian được gia hạn, quá thời hạn trên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu và không xác định lại giá trị doanh nghiệp đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đến ngày 30/1/2017.

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quyết định tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 để điều chỉnh tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Vinafood 2.