21:35 06/10/2008

Tiếp tục giảm thuế xuất khẩu thép

Hoàng Đạt

Bộ Tài chính tiếp tục giảm mạnh thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép xuống còn 5%

Mức thuế xuất khẩu thép từ 20% đầu tháng 8/2008 đã lần lượt giảm xuống còn 5%.
Mức thuế xuất khẩu thép từ 20% đầu tháng 8/2008 đã lần lượt giảm xuống còn 5%.
Bộ Tài chính tiếp tục giảm mạnh thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép xuống còn 5%.

Ngày 6/10, Bộ Tài chính có Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu.

Quyết định trên quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5% đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mức thuế mới được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 7/10/2008.

Quyết định trên cũng bãi bỏ Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC ngày 22/9 vừa qua của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tăng thuế xuất khẩu những mặt hàng trên từ 2% lên 10% vào cuối tháng 6/2008 và tăng lên 20% vào đầu tháng 8; và ngày 22/9 mức thuế này được giảm xuống 10% và nay còn 5%.