10:54 22/07/2016

Tiếp tục giới thiệu ông Hồ Đức Phớc bầu Tổng Kiểm toán

Nguyễn Lê

Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng

Ông Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục được giới thiệu để bầu giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ mới.<br>
Ông Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục được giới thiệu để bầu giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ mới.<br>
Sáng 22/7, sau khi đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá 14, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội nhân sự để bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.

Theo đó, ông Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục được giới thiệu tái cử chức vụ này.

Với 13 vị ủy viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa đắc cử sáng 22/7, các vị được giới thiệu để bầu giữ chức vụ như ở Quốc hội khoá 13 gồm Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh được giới thiệu để bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, thay ông Nguyễn Văn Giàu được giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM Phan Thanh Bình được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng thay bà Nguyễn Thanh Hải được giới thiệu giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhân sự mới tiếp theo là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật thay ông Phan Trung Lý đến tuổi nghỉ chế độ.

Chiều 22/7 Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu các chức danh nói trên.