11:08 26/05/2016

Tiếp tục lùi thời điểm áp dụng chuyển mạng giữ số

Hoàng Bảo

Thời điểm chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao di động tiếp tục được lùi đến hết tháng 12/2017

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số được xem là công cụ để thúc đẩy thị trường cạnh tranh, giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14.6667px;">Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số được xem là công cụ để thúc đẩy thị trường cạnh tranh, giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông.</span>
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định lùi thời điểm cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số đến trước ngày 31/12/2017 thay cho thời điểm tháng 1/2017.

Cụ thể, theo quyết định số 846 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi quyết định số 1178/QĐ-BTTTT năm 2013 về việc phê duyệt đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã lùi thời gian lộ trình thực hiện, trong đó, đối với thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ là kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày 30/6/2017. 

Và thời gian chính thức cung cấp dịch vụ là trước ngày 31/12/2017.

Chính sách chuyển mạng giữ nguyên số được đề xuất triển khai trong năm 2014 nhưng sau đó đã bị lùi lại tới tháng 1/2017.

Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số được xem là công cụ để thúc đẩy thị trường cạnh tranh, giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông; đồng thời tạo môi trường cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng có quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.

Với chính sách trên, nếu thuê bao đang ở nhà mạng này thấy mạng khác có  nhiều dịch vụ hấp dẫn hơn, có chất lượng dịch vụ, vùng phủ sóng tốt hơn, chất lượng chăm sóc khách hàng tốt hơn… thì có thể chuyển sang nhà mạng đó mà vẫn được giữ nguyên số điện thoại của mình.

Trên thế giới, chính sách cho khách hàng chuyển mạng giữ nguyên số đã được triển khai từ khá lâu. Thậm chí, đến năm 2012 đã có 70 quốc gia đã triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số.