10:00 30/07/2009

Tiếp tục nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bảo Anh

Thủ tướng vừa yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Theo quy định hiện hành, các loại giấy chứng nhận đã cấp trước thời điểm 1/8 vẫn có giá trị pháp lý, không phải đổi lại nếu không có nhu cầu.
Theo quy định hiện hành, các loại giấy chứng nhận đã cấp trước thời điểm 1/8 vẫn có giá trị pháp lý, không phải đổi lại nếu không có nhu cầu.
Thủ tướng vừa yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Thủ tướng chỉ đạo, trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về việc hợp nhất sổ đỏ, sổ hồng, chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc nhận hồ sơ, làm các thủ tục cần thiết khi các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Việc hợp nhất sổ đỏ, sổ hồng (đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/8/2009) sẽ được thực hiện sau khi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo nghị định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định theo thẩm quyền để ban hành ngay sau khi nghị định được Thủ tướng ký ban hành.

Theo quy định hiện hành, các loại giấy chứng nhận đã cấp trước thời điểm 1/8/2009 vẫn có giá trị pháp lý, không phải đổi lại nếu không có nhu cầu. Người đã được cấp giấy chứng nhận có nhu cầu thì được đổi sang loại giấy mới mà không phải nộp lệ phí.