14:09 02/06/2011

Tiếp tục siết trần lãi suất huy động USD

Vũ Ca

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết trần lãi suất huy động USD đối với cả tiền gửi của cá nhân lẫn tổ chức

Một loạt chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục "đánh" vào trạng thái găm giữ ngoại tệ trong dân cư và doanh nghiệp.
Một loạt chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục "đánh" vào trạng thái găm giữ ngoại tệ trong dân cư và doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết trần lãi suất huy động USD đối với cả tiền gửi của cá nhân lẫn tổ chức.

Ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 14/2011/TT-NHNN quy định lãi suất vốn huy động tối đa bằng đô la Mỹ (USD) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

Theo đó, lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (trừ tổ chức tín dụng) bị rút từ 1%/năm xuống 0,5%/năm.

Lãi suất vốn huy động tối đa bằng USD của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú sinh sống hợp pháp tại Việt Nam bị rút từ 3%/năm xuống 2%/năm.

Mức lãi suất vốn huy động tối đa quy định tại thông tư này bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức và áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ; đối với các phương thức trả lãi khác, phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất vốn huy động tối đa.

Quyết định trên được Ngân hàng Nhà nước giải thích ở việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; để kiểm soát lãi suất huy động bằng USD ở trong nước tương quan hợp lý so với lãi suất suất thị trường quốc tế, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết lãi suất huy động USD, có thể nhằm mục đích tạo sự dịch chuyển nguồn vốn ngoại tệ trong dân cư. Đồng thời, nhà điều hành cũng vừa điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng, ban hành cơ chế chính thức xác định các doanh nghiệp phải bán lại ngoại tệ cho các ngân hàng.

Với những chính sách cùng lúc này, có thể xu hướng dịch chuyển vốn từ USD sang VND trong dân cư sẽ tiếp tục thể hiện, thêm cung ngoại tệ thương mại cho thị trường, hạn chế những biến động mạnh của tỷ giá như trong thời gian qua và Ngân hàng Nhà nước có thêm cơ hội để cải thiện dự trữ ngoại hối.