21:33 08/08/2008

Tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn

Quỳnh Lam

Sẽ tạm ứng nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước phục vụ nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giải ngân cho vay đối với học sinh, sinh viên.
Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giải ngân cho vay đối với học sinh, sinh viên.
Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa chỉ đạo Bộ Tài chính tạm ứng nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước cho Ngân hàng Chính sách xã hội, phục vụ nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối tổng thể nguồn vốn để bố trí 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm ngân sách 2008.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cũng bố trí cấp bổ sung vốn hàng năm cho Ngân hàng Chính sách xã hội để bảo đảm đến năm 2010 đạt mức vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giải ngân cho vay đối với học sinh, sinh viên theo đúng quy định, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục theo học, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân cho vay năm học 2008 - 2009 trước 30/11/2008.