21:21 07/06/2008

Tiếp tục tập trung kiềm chế lạm phát trong năm 2009

Phương Anh

Nhiệm vụ của năm 2009 là tiếp tục tập trung thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia và các công trình có khả năng đưa vào sử dụng trong năm 2009 - Ảnh: Việt Tuấn
Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia và các công trình có khả năng đưa vào sử dụng trong năm 2009 - Ảnh: Việt Tuấn
Nhiệm vụ của năm 2009 là tiếp tục tập trung thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Đó là những nội dung chính tại Chỉ thị 723/CT-TTg của Thủ tướng về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

Trong đó Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp và doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp.

Nhằm mục tiêu giảm nhập siêu trong năm tới, Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đồng thời kiểm soát có hiệu quả hoạt động nhập khẩu. Để tăng mạnh xuất khẩu, Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành nhanh chóng tháo gỡ những trở ngại liên quan đến xuất khẩu, các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ.

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, Thủ tướng đã yêu cầu các ngành, địa phương và doanh nghiệp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, đặc biệt các hàng hóa là đầu vào của sản xuất và tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát thị trường, xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối để bảo đảm cung ứng hàng hóa với giả cả hợp lý, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu và tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia và các công trình có khả năng đưa vào sử dụng trong năm 2009. Trong đó yêu cầu huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giải ngân nhanh các nguồn đầu tư phát triển, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, những công trình giao thông quan trọng ở những vùng có dung lượng hàng hóa lớn, có tính kết nối vận tải cao.

Cũng theo nội dung Chỉ thị, công tác quản lý đầu tư xây dựng sẽ tiếp tục được chấn chỉnh, sử dụng có hiệu quả và đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); thu hút nhiều hơn và giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI).

Năm 2009, chỉ đạo của Thủ tướng là tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa các tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn không thuộc lĩnh vực Nhà nước phải nắm giữ vốn 100%.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 và báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2008.