09:09 18/04/2008

Tiếp tục thực hiện trần lãi suất thỏa thuận

Minh Đức

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn kêu gọi các hội viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc trần lãi suất thỏa thuận

VNBA nhận định khản năng có nhiều thành viên khác sẽ đi theo xu hướng giảm lãi suất cho vay.
VNBA nhận định khản năng có nhiều thành viên khác sẽ đi theo xu hướng giảm lãi suất cho vay.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn kêu gọi các hội viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc trần lãi suất thỏa thuận.

Theo VNBA, sau hơn 14 ngày thực hiện sự đồng thuận lãi suất huy động, đại đa số các tổ chức hội viên đã chấp hành nghiêm túc và đã hình thành mặt bằng lãi suất huy động mới thấp hơn mặt bằng lãi suất huy động cũ khoảng 1%; về cơ bản thực hiện đồng đều giữa các ngân hàng.

Hiện chỉ còn hai ngân hàng do quy mô quá nhỏ nên chưa thực hiện mức lãi suất trần 11% đã thỏa thuận trước đó. Một vài ngân hàng chấp hành đồng thuận lãi suất huy động nghiêm túc, nhưng đã có chương trình huy động lãi suất cao trả lãi trước kèm chương trình dự thưởng cao đã được cơ quan quản lý nhà nước cho phép trước thời điểm 2/4/2008 (thời điểm trần lãi suất thỏa thuận có hiệu lực). Nhưng trường hợp này đã có văn bản tạm dừng.

Một số chi nhánh của các tổ chức hội viên tại các địa bàn triển khai chậm, nên trên cùng địa bàn có chi nhánh ngân hàng thương mại đã cắt giảm lãi suất nhưng có chi nhánh ngân hàng thương mại khác vẫn thực hiện theo mức cũ.

Nhìn chung, theo đánh giá của VNBA, mặt bằng lãi suất mới hợp lý hơn, thị trường tiền tệ ổn định và “đã có tín hiệu vui”: lãi suất cho vay đã có xu hướng giảm ở nhiều ngân hàng như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Quân Đội…

“Nếu với tình hình lãi suất huy động được ổn định như hiện nay thì có nhiều khả năng các thành viên khác của Hiệp hội sẽ đi theo xu hướng giảm lãi suất cho vay”, VNBA nhận định.

Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc bỏ trần lãi suất huy động (ngày 7/4), thị trường xuất hiện những lo ngại khả năng lãi suất huy động VND sẽ có biến động mới.

Trước lo ngại này, VNBA cho biết đã có báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Và theo ý kiến của Thủ tướng, “khi các tổ chức hội viên VNBA đã thống nhất đồng thuận được mặt bằng lãi suất huy động thì việc dỡ bỏ biện pháp quản lý hành chính về quy định trần lãi suất của cơ quan nhà nước là cần thiết, việc đó không liên quan đến đồng thuận lãi suất của Hiệp hội Ngân hàng”.

Với ý kiến chỉ đạo trên, để góp phần ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, phục vụ tăng trưởng kinh tế, VNBA thông báo đến các hội viên tiếp tục thực hiện sự đồng thuận lãi suất tại Thông báo số 119/HHNH ngày 25/3/2008.

“Vì sự an toàn của hệ thống ngân hàng, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm hoạt động kinh doanh của các ngân hàng có hiệu quả, Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các tổ chức hội viên hiểu rõ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để tiếp tục thực hiện nghiêm túc đồng thuận lãi suất đã được các tổ chức hội viên thống nhất”, công văn VNBA viết.