10:39 29/05/2008

Tiếp tục xử phạt 2 đại diện giao dịch

M.Kiều

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn & Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt bị phạt do vi phạm quy định giao dịch thỏa thuận

Ngày 28/5/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết đã gửi Công văn tới hai công ty chứng khoán về việc cảnh cáo đại diện giao dịch vi phạm quy định về giao dịch.

Trong đó, cảnh cáo 1 đại diện giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn do người này đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ và cảnh cáo 1 đại diện giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt do vi phạm quy định giao dịch thỏa thuận.

Trước đó vào ngày 26/5, HOSE cũng đã có cảnh cáo đại diện của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Á Châu do mắc lỗi hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.