10:11 21/09/2007

Tiếp tục xử phạt đại diện các công ty chứng khoán

Hoài Vũ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin xử phạt đại diện giao dịch của 4 công ty chứng khoán với các lỗi vi phạm về giao dịch

Ngày 20/9/2007, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin xử phạt đại diện giao dịch của 4 công ty chứng khoán với các lỗi vi phạm về giao dịch.

Cụ thể, 1 đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Ngân hàng An Bình bị cảnh cáo do lỗi nhập lệnh không đúng quy trình. Một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương bị cảnh cáo do lỗi hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ. Một đại diện giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bị cảnh cáo 1 do lỗi hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Đồng thời, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cảnh cáo Công ty Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và đình chỉ tư cách 1 đại diện giao dịch của công ty này trong thời hạn 1 tháng do lỗi nhập lệnh không đúng quy trình và hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.