09:43 07/04/2008

Tiếp tục xử phạt doanh nghiệp phát hành chứng khoán sai

M.Kiều

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật 50 triệu đồng do phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 4/4, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật với mức phạt 50 triệu đồng do đã phát hành chứng khoán sai quy định.

Theo Quyết định xử phạt, từ tháng 11-12/2007, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật đã chào bán cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 548,38 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định.

Ngoài việc không tuân thủ quy định của pháp luật trong việc chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty này còn thực hiện phát hành trái với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Hội đồng Quản trị mới tổ chức xin lại ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành đã thực hiện và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua đợt phát hành đó.