14:36 27/07/2011

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ

An Huy

Bảng xếp hạng lương của 18 tỷ phú là CEO các công ty nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ

Steve Jobs là một trong số ít những CEO nhận lương 1 USD.
Steve Jobs là một trong số ít những CEO nhận lương 1 USD.
Tạp chí chuyên xếp hãng Forbes của Mỹ vừa đưa ra bảng xếp hạng lương của 18 tỷ phú là giám đốc điều hành (CEO) các công ty nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất nước này.

Trong đó, CEO Ralph Lauren của hãng Polo là người hưởng mức thù lao cao nhất, với 43 triệu USD trong năm 2010, bao gồm 19,5 triệu USD tiền thưởng. Các CEO Steve Jobs của Apple, Larry Page của Google, Richard Kinder của Kinder Morgan và Larry Ellison của Oracle chỉ nhận được mức lương 1 USD.

Dưới đây là lương, thưởng và tổng thù lao của 18 CEO là tỷ phú Mỹ:

1. Ralph Lauren

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 1

Công ty: Polo Ralph Lauren
Tiền lương và thưởng: 20,8 triệu USD
Tổng thù lao của một năm: 43 triệu USD

2. Frederick Smith

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 2

Công ty: FedEX
Tiền lương và thưởng: 1,6 triệu USD
Tổng thù lao của một năm: 19,1 triệu USD

3. Rupert Murdoch

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 3

Công ty: News Corp.
Tiền lương và thưởng: 12,5 triệu USD
Tổng thù lao của một năm: 15,2 triệu USD

4. Leslie Wexner

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 4

Công ty: Limited Brands
Tiền lương và thưởng: 6,8 triệu USD
Tổng thù lao của một năm*: 8,8 triệu USD

*Số liệu của năm trước

5. Steve Wynn

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 5

Công ty: Wynn Resorts
Tiền lương và thưởng: 7 triệu USD
Tổng thù lao của một năm*: 8,4 triệu USD

*Số liệu của năm trước

6. Larry Ellison

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 6

Công ty: Oracle
Tiền lương và thưởng: 6,7 triệu USD
Tổng thù lao của một năm**: 8,2 triệu USD

** Trong năm tài khóa 2010, vị CEO này chấp nhận mức lương 1 USD

7. J Willard Marriott Jr.

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 7

Công ty: Marriott International
Tiền lương và thưởng: 1,2 triệu USD
Tổng thù lao của một năm*: 6,9 triệu USD

*Số liệu của năm trước

8. Harold Hamm

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 8

Công ty: Continental Resources
Tiền lương và thưởng: 1,3 triệu USD
Tổng thù lao của một năm*: 4,5 triệu USD

*Số liệu của năm trước

9. Sheldon Adelson

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 9

Công ty: Las Vegas Sands
Tiền lương và thưởng: 1 triệu USD
Tổng thù lao của một năm*: 3,7 triệu USD

*Số liệu của năm trước

10. Jeff Bezos

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 10

Công ty: Amazon.com
Tiền lương và thưởng: 100.000 USD
Tổng thù lao của một năm*: 1,8 triệu USD

*Số liệu của năm trước

11. Steve Ballmer

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 11

Công ty: Microsoft
Tiền lương và thưởng: 1,3 triệu USD
Tổng thù lao của một năm: 1,4 triệu USD

12. Marc Benioff

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 12

Công ty: Salesforce.com
Tiền lương và thưởng: 1,4 triệu USD
Tổng thù lao của một năm*: 1,4 triệu USD

*Số liệu của năm trước

13. Michael Dell

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 13

Công ty: Dell
Tiền lương và thưởng: 1 triệu USD
Tổng thù lao của một năm*: 1 triệu USD

*Số liệu của năm trước

14. Charles Ergen

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 14

Công ty: DISH Network
Tiền lương và thưởng: 600.000 USD
Tổng thù lao của một năm: 800.000 USD

15. Warren Buffett
Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 15

Công ty: Berkshire Hathaway
Tiền lương và thưởng: 100.000 USD
Tổng thù lao của một năm: 400.000 USD

16. Steve Jobs

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 16

Công ty: Apple
Tiền lương và thưởng: 1 USD
Tổng thù lao của một năm***: 1 USD

***Theo đề nghị của chính Jobs, ông nhận lương 1 USD trong năm 2010.

17. Larry Page

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 17

Công ty: Google
Tiền lương và thưởng: 1 USD
Tổng thù lao của một năm***: 1 USD

*** Theo đề nghị của chính Page, ông nhận lương 1 USD trong năm 2010.

18. Richard Kinder

Tiết lộ lương thưởng của các tỷ phú Mỹ - Ảnh 18

Công ty: Kinder Morgan
Tiền lương và thưởng: 1 USD
Tổng thù lao của một năm***: 1 USD

*** Theo đề nghị của chính Kinder, ông nhận lương 1 USD trong năm 2010.