07:09 10/09/2011

Tiểu thương vay vốn tại Habubank có thể được giảm lãi suất tới 3%

Nhật Nam

Đây là chính sách cho vay hỗ trợ tiểu thương và hộ kinh doanh cá thể mà Ngân hàng Habubank vừa triển khai

Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán tại Habubank để có thể được hưởng ưu đãi giảm lãi suất tới 3%.
Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán tại Habubank để có thể được hưởng ưu đãi giảm lãi suất tới 3%.
Đây là chính sách cho vay hỗ trợ tiểu thương và hộ kinh doanh cá thể mà Ngân hàng Habubank vừa triển khai, hưởng ứng chủ trương giảm lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước phát động.

Nguồn vốn cho vay theo chương trình này nhằm đáp ứng các nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cấp sạp chợ, nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc bổ sung vốn lưu động.

Bà Phạm Thị Lan Anh, Giám đốc Khối Dịch vụ ngân hàng cá nhân Habubank cho biết: “Ngoài thời hạn cho vay dài (12 tháng đối với khách hàng vay để bổ sung vốn lưu động và 60 tháng đối với khách hàng vay để mở rộng đầu tư, nâng cấp nhà xưởng, cơ sở sản xuất), linh hoạt trong phương thức thanh toán gốc, những khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Habubank có thể còn được hưởng ưu đãi giảm lãi suất lên tới 3%”.

Habubank cho biết, quyết định triển khai sản phẩm tín dụng bằng đồng VND với ưu đãi về mặt lãi suất nói trên nằm trong lộ trình thực hiện mục tiêu giảm lãi suất cho vay theo đúng tinh thần của Ngân hàng Nhà nước đã phát động.