11:03 21/03/2014

Tiêu tiền ở đâu sướng nhất thế giới?

Thanh Hải

10 thành phố rẻ nhất theo báo cáo Chỉ số sinh hoạt toàn cầu (WCOL) 2014 của cơ quan nghiên cứu EIU thuộc The Economist