15:26 08/07/2012

Tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm mạnh

Hoàng Vũ

Tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm đối tượng thường được ưu tiên về chủ trương, đã sụt giảm rất mạnh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhóm dễ bị tổn thương trước những khó khăn của nền kinh tế, dẫn tới khó đáp ứng được các điều kiện vay vốn.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhóm dễ bị tổn thương trước những khó khăn của nền kinh tế, dẫn tới khó đáp ứng được các điều kiện vay vốn.
Tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm đối tượng thường được ưu tiên về chủ trương, đã sụt giảm rất mạnh những tháng đầu năm 2012.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, 6 tháng đầu năm, dù tín dụng chung tăng trưởng thấp nhưng lại tăng khá mạnh ở các nhóm, lĩnh vực ưu tiên, cũng như giảm mạnh ở lĩnh vực không khuyến khích.

Cụ thể, tính đến 30/6, tín dụng tăng 0,76% so với cuối năm 2011; nếu tính cả số dư đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác thì tăng khoảng 1,4%.

Tính đến 31/5, tín dụng xuất khẩu tăng mạnh với 12,63%; tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng 3%; cho công nghiệp hỗ trợ ước tăng 7,13%.

Riêng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm rất mạnh, số liệu cập nhật đến 31/3 giảm tới 13,69%. Đây là mức suy giảm đáng chú ý, vì gắn với một nhóm đối tượng vay vốn thường được đề cập đến trong các chủ trương ưu đãi, khuyến khích… của chính sách, cũng như trong chính sách tín dụng của nhiều ngân hàng thương mại.

Thực tế trên là một câu trả lời cho hoạt động giải ngân đầu năm 2012. Song, cũng có thể thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhóm dễ bị tổn thương trước những khó khăn của nền kinh tế, dẫn tới khó đáp ứng được các điều kiện vay vốn.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, dư nợ đối với lĩnh vực không khuyến khích đến 31/5/2012 chỉ còn chiếm 5,25% tổng dư nợ, giảm tới 5,91% so với tỷ trọng cuối năm 2011 (11,16%). Một tác động chính của việc thu hẹp tỷ trọng này là do cơ chế phân loại đã có thay đổi lớn từ tháng 4/2012, khi Ngân hàng Nhà nước “cởi trói” cho hơn phân nửa nhóm khỏi rổ tín dụng không khuyến khích.