15:36 04/04/2018

Tình hình đầu tư nước ngoài quý 1/2018 qua các con số

Đào Hưng

Riêng trong quý 1/2018, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,88tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017

Ảnh 1.

Ảnh 2.

Ảnh 3.

Ảnh 4.

Ảnh 5.

Ảnh 6.

Ảnh 7.

Ảnh 8.

Ảnh 9.

Ảnh 10.