19:17 02/02/2019

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số

Đào Hưng

Trong tháng 1/2019, cả nước có 10.079 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7% nhưng số vốn đăng ký lại tăng 53,5% so với cùng kỳ và đạt 151.117 tỷ đồng

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 1.

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 2.

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 3.

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 4.

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 5.

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 6.

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 7.

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 8.

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 9.

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 1/2019 qua các con số - Ảnh 10.