10:18 19/02/2013

Tính khả thi của các dự án bất động sản lớn tại Đồng Nai?

P.V

Nhiều dự án bất động sản trị giá hàng tỉ USD ở Đồng Nai bị đặt dấu hỏi về tính khả thi

Trong thời điểm bất động sản khó khăn, nhiều chủ đầu tư đăng ký rồi rút vốn hoặc chậm triển khai, thì nhiều dự án lớn ở Đồng Nai khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính khả thi <i>- Nguồn: VTV.</i><br>
Trong thời điểm bất động sản khó khăn, nhiều chủ đầu tư đăng ký rồi rút vốn hoặc chậm triển khai, thì nhiều dự án lớn ở Đồng Nai khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính khả thi <i>- Nguồn: VTV.</i><br>