14:42 04/06/2010

TIP đăng ký niêm yết hơn 17 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

HOSE thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP).

Theo đó, TIP đăng ký niêm yết 17.335.432 cổ phiếu trên HOSE.

Công ty có vốn điều lệ 173.354.320.000 đồng, trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp Tam Phước, đường số 6, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực như đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và khu dân cư; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ tư vấn, giám sát môi trường...

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch trong năm 2009 đạt 50,948 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28,938 tỷ đồng, cổ tức 1.669 đồng.