16:04 07/12/2009

TIX, SAV trả cổ tức bằng tiền và KHP phát hành thêm cổ phiếu

N.Anh

HOSE vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TIX, SAV và KHP

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu SAV từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu SAV từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TIX, SAV và KHP.

* 11/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 15/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE).

Theo đó, ngày 29/12/2009, TIX sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 18%/mệnh giá - 1.800 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, ngày 9/1/2010 sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; thông qua việc chi trả cổ tức năm 2009; bầu cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch .

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - 89 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, Tp.HCM.

* 11/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 15/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE).

Theo đó, KHP sẽ phát hành thêm 20.890.068 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 97.300 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên quản lý vận hành lưới điện 110KV từ Công ty Truyền tải điện 3 chuyển sang với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 30/12/2009 đến 25/01/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 30/12/2009 đến 27/1/2010. Ngày dự kiến giao dịch là ngày 23/2/2010.

Bên cạnh đó, từ ngày 4/1/2010 đến 25/1/2010, công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên HOSE sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông đăng ký mua và nộp tiền tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa - 11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TIX và KHP vào những ngày 14, 15, 16/12/2009.

* 15/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 17/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE).

Theo đó, ngày 30/12/2009, SAV sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 5%/mệnh giá - 500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Savimex (lầu 7) số 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SAV vào những ngày 16, 17 và 18/12/2009.