05:00 05/03/2012

TKL được đánh giá là công ty media số 1 Việt Nam

Huyền Linh

Theo báo cáo của Recma, TKL Media được đánh giá là media agency có chất lượng dẫn đầu tại Việt Nam năm 2011

TKL Media là công ty thành viên thuộc tổ hợp truyền thông Đất Việt VAC.
TKL Media là công ty thành viên thuộc tổ hợp truyền thông Đất Việt VAC.
Theo báo cáo tháng 11 vừa qua của Recma, vượt qua nhiều công ty truyền thông uy tín khác, TKL Media đã được đánh giá là media agency có chất lượng dẫn đầu tại Việt Nam năm 2011. 

Được thành lập năm 1991 tại Paris, Recma (The Research Company Evaluating the Media Agency Industry) chuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả của các công ty truyền thông. Recma đã thực hiện nghiên cứu khắp 58 quốc gia trên toàn thế giới.

Năm 2011, lần đầu tiên Recma tiến hành nghiên cứu 19 media agency uy tín tại Việt Nam, đã xếp hạng và phân loại ra 1 agency có chất lượng dẫn đầu, 6 agency có chất lượng tốt, 5 agency ở mức trung bình và 7 agency ở mức thấp.

Tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng mà Recma đề ra bao gồm nhiều tiêu chí với 4 hạng mục chính: khả năng cạnh tranh khi đấu thầu (Competitiveness in Pitches), mức độ tăng trưởng (Momentum), chất lượng nguồn lực (Resources) và hồ sơ khách hàng (Client Profile).

Theo báo cáo của Recma, trải qua nhiều tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt nêu trên, TKL đã được đánh giá là media agency có chất lượng dẫn đầu tại Việt Nam. Với tổng số điểm đánh giá lá 13, TKL bỏ xa vị trí thứ 2 với 8 điểm, cho thấy chất lượng dịch vụ của TKL là vượt bậc. Cụ thể như sau:

Về khả năng cạnh tranh: Recma đã phân tích khả năng cạnh tranh trong năm 2010 và 2011. Theo đó, TKL được xếp trong nhóm có khả năng cạnh tranh ổn định.

Về mức độ tăng trưởng: Mức độ tăng trưởng của ngành đạt mức trung bình. Đánh giá trong hai năm gần đây, TKL hiện có mức độ tăng trưởng cao nhất.

Về nguồn lực: TKL là đơn vị có số lượng nhân viên nhiều nhất để phục vụ cho các dịch vụ đa nhiệm.

Về hồ sơ khách hàng: TKL và Đất Việt VAC là những agency có số lượng khách hàng nội địa cao nhất.

TKL Media là công ty thành viên thuộc tổ hợp truyền thông Đất Việt VAC - công ty truyền thông tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là công ty đầu tiên và duy nhất hợp nhất việc hoạch định và đặt chỗ kênh truyền thông đến việc cung cấp chương trình để tạo nên những gói dịch vụ phù hợp nhất với yêu cầu khách hàng.