08:26 22/09/2011

TLC dự kiến lỗ 40 tỷ đồng năm 2011

Hà Anh

Mục tiêu của công ty trong năm nay là giải quyết toàn bộ các tồn đọng cũ gồm đầu tư vào thiết bị quá lớn và đầu tư sai

Diễn biến giá cổ phiếu TLC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu TLC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Theo đó, kết thúc năm 2010, tổng doanh thu thực hiện của TLC đạt 201,665 tỷ đồng tăng 149% so với kế hoạch năm (135 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế -30,144 tỷ đồng, -2.322% kế hoạch năm (1,31 tỷ đồng)

Năm 2011, công ty dự kiến doanh thu đạt 60 tỷ đồng và lỗ 40 tỷ đồng. Khoản lỗ này do một số nguyên nhân như doanh thu thấp dưới giá vốn, thanh lý hàng tồn kho, máy móc thiết bị không hiệu quả.

Mục tiêu của công ty trong năm nay là giải quyết toàn bộ các tồn đọng cũ gồm đầu tư vào thiết bị quá lớn và đầu tư sai, các dây chuyền máy móc không sử dụng được, tạo hệ thống tài chính rõ ràng và đúng với thực tế.

Công ty sẽ thực hiện tái cấu trúc nguồn vốn, tái cấu trúc tài sản, đa dạng hóa sản phẩm và phương án này có lộ trình từ 3 năm cho đến 5 năm.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất 2011, doanh thu thuần của TLC đạt 41,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp -15,9 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -20,99 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế -29,4 tỷ đồng, EPS -2.648 đồng.