07:56 22/07/2008

TLC lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2007

Nguyệt Anh

TLC sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 25/8/2008 thay vì ngày 25/7/2008 như đã thông báo

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC) đã có công văn xin gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2007.

Trước đó, TLC đã có công văn thông báo trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt vào ngày 25/7/2008 với tỷ lệ thực hiện là 6% (1 cổ phần nhận được 600 đồng).

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, do khách hàng chưa thanh toán công nợ đúng hạn; ngân hàng tăng cường thu hồi nợ 06 tháng đầu năm 2008 và khả năng bán hàng 6 tháng đầu năm kém nên dòng tiền vào của công ty bị hạn chế.

Do vậy, công ty chưa có đủ tiền mặt để chi trả cổ tức và thời gian trả cổ tức được điều chỉnh là ngày 25/8/2008.