08:29 07/10/2011

TLG chi hơn 36 tỷ đồng đầu tư mở rộng sản xuất

Minh Hà

TLG báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 3,825 triệu cổ phiếu ra công chúng với số tiền thu được là 36,4 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TLG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TLG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HSX) báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 3,825 triệu cổ phiếu ra công chúng với số tiền thu được là 36,4 tỷ đồng.

TLG cho biết, công ty đã chi hết 36,4 tỷ đồng nhằm đầu tư xây dựng nhà xưởng và mở rộng mặt bằng sản xuất cho dự án hơn 26 tỷ đồng và chi hơn 10,4 tỷ đồng để mua và lắp đặt thêm máy móc thiết bị nâng năng lực sản xuất kinh doanh bút viết và văn phòng phẩm.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên 2011 đã soát xét, doanh thu thuần của TLG đạt 485,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 192 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 43,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 34,4 tỷ đồng, EPS đạt 2.164 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 950 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 80 tỷ đồng; cổ tức 20%.

Được biết, từ ngày 3/10 đến ngày 3/12/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của TLG đăng ký "lướt sóng" 200.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 1.244.876 cổ phiếu.