21:50 22/09/2010

TMC: 8 tháng hoàn thành gần 70% kế hoạch lợi nhuận năm

Mai Anh

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC) công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010

Năm 2010, TMC đặt kế hoạch với doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,25 tỷ đồng, cổ tức 16%.
Năm 2010, TMC đặt kế hoạch với doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,25 tỷ đồng, cổ tức 16%.
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2010.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ thực hiện trong tháng 8/2010 của công ty này đạt 134,32 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 1.040 tỷ đồng, bằng 69,33% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế tháng 8 đạt 2,55 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 14,83 tỷ đồng, bằng 69,78% kế hoạch năm.

Trước đó, TMC công bố doanh thu thuần và hàng và dịch vụ trong tháng 7/2010 đạt 126,14 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2010 đạt 905,5 tỷ đồng bằng 60,36% kế hoạch năm; lãi gộp bán hàng và dịch vụ thàn 7 đạt 6,12 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 39,56 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong tháng 7 đạt 1,53 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 12,28 tỷ đồng, bằng 57,78% kế hoạch năm.

Năm 2010, TMC đặt kế hoạch với doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,25 tỷ đồng, cổ tức 16%.