00:00 18/06/2008

TMC tạm dừng phát hành cổ phiếu giai đọan 2

Thiên Hà

TMC đã thông qua nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm dừng việc phát hành cổ phiếu giai đoạn 2

Ngày 5/6/2008, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HOSE) đã thông qua nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm dừng việc phát hành cổ phiếu giai đoạn 2.

Theo đó, TMC sẽ tạm dừng việc phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 (phát hành cho cổ đông hiện hữu - tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng với giá 18.000đồng/cổ phiếu).

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng sẽ xin ý kiến cổ đông trong đại hội cổ đông gần nhất về việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 80 tỷ đồng, sau khi tình hình thị trường chứng khoán có dấu hiệu phục hồi và đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu.