10:22 23/06/2010

TMC trả cổ tức 10% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 23/7, TMC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo, 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 1/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức còn lại năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX).

Theo đó, ngày 23/7, TMC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức - 740A Quốc lộ 52, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM.