10:14 19/05/2010

TMS sẽ phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

N.Anh

Tháng 5 và tháng 6/2010, TMS sẽ phát hành 100.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (mã TMS-HOSE) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, tháng 5 và tháng 6/2010, TMS sẽ phát hành 100.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư với tổng mệnh giá phát hành là 100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất định kỳ 8%/năm. Ngày đáo hạn dự kiến tròn 2 năm kể từ ngày phát hành, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/5/2010.

TMS cho biết, số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư vào các cảng là 59 tỷ đồng; đầu tư một phần vào dự án kho ngoại quan, khu công nghệ cao là 41 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch của TMS đạt 49,86 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 477 đồng.