11:41 19/06/2008

TMS trả cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận ngoại thương sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2008 với tỷ lệ là 7%/mệnh giá

Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận ngoại thương (mã TMS-HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2008 với tỷ lệ là 7%/mệnh giá (700đồng/cổ phiếu).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là ngày 30/6/2008.

Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà nẵng, Tp.HCM.

Với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TMS vào những ngày 27, 30/06 & 01/07/2008.