10:24 20/10/2010

TNA: 9 tháng hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Vy

TNA công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010

TNA thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.
TNA thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010.

Theo đó, doanh thu thuần thực hiện trong tháng 9/2010 của TNA đạt 61,44 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 526,75 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm và bằng 147,93% so với cùng kỳ năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế đạt 3,31 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 32,28 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch năm, bằng 211,25% so với cùng kỳ năm 2009.

Trước đó, TNA thông báo doanh thu thuần tháng 8/2010 của công ty này đạt 49,05 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 465,42 tỷ đồng, bằng 71,6% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế tháng 8 đạt 3,89 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 29 tỷ đồng, bằng 75,5% kế hoạch năm 2010.

Năm 2010, TNA đặt mục tiêu với doanh thu đạt 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.