09:23 12/10/2011

TNA hoàn thành hơn 91% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu TNA trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TNA trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu trong quý 3 đạt 252,37 tỷ đồng, hoàn thành 158,35% kế hoạch quý 3/2011 (159,3 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 10,67 tỷ đồng, vượt 35,23% kế hoạch đặt ra trong quý 3/2011 (7,89 tỷ đồng)

Như vậy, lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của TNA đạt 767,79 tỷ đồng, bằng 80,82% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 42,51 tỷ đồng, bằng 91,42% kế hoạch năm.

Ngày 30/9, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ tạm ứng là 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Ngoài ra, TNA cũng đánh giá hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2011 với khả năng sinh lợi: lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS): 4.16%; lợi nhuận sau thuế trên Tổng TSbq (ROA): 5.92%; lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSHbq (ROE): 14.19% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.072 đồng/cổ phiếu.

Năm 2011, công ty đạt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 950 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 46,5 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 25%/năm.