14:09 03/02/2009

TNA tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 5/3/2008, TNA sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ cổ tức 5% trên mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TNA kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TNA kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 12/2/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 16/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA-HOSE).

Theo đó, ngày 5/3/2008 TNA sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 với tỷ lệ cổ tức: 5% trên mệnh giá (500đồng/cổ phiếu).

Thời gian và gịan điểm: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Thiên Nam - 432 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, Tp.HCM.

Bên cạnh đó, ngày 21/3/2009, TNA sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tại Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghế, quận 1, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TNA vào các ngày 13, 16 và 17/2/2009.