11:07 14/07/2010

TNA và DID công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng

N.Anh

TNA và DID vừa công bố kế quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) và Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) vừa công bố kế quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) công bố kết quả kinh doanh với doanh thu tháng 6 đạt 39,57 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 364,10 tỷ đồng, bằng 56,02% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tháng 6 đạt 3,20 tỷ đồng, lũy kế đạt 20,28 tỷ đồng, bằng 50,70% kế hoạch năm.

Được biết, đại hội cổ đông TNA thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX) công bố kết quả kinh doanh với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 30,4 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 47,81 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 4,03 tỷ đồng, lũy kế đạt 5,8 tỷ đồng.

DID cho biết, công ty đã ký hợp đồng với Công ty Coteccons cung cấp bê tông thương phẩm cho công trình xây dựng giai đoạn 3 nhà máy Texhong - Khu công nghiệp Nhơn Trạch, khối lượng 40.000m3 bê tông với tổng giá trị hợp đồng khoảng 40 tỷ đồng, thời gian thi công trong 6 tháng (từ tháng 6 đến tháng 12/2010).