14:06 10/06/2011

TNG đạt 380 tỷ đồng doanh thu trong 5 tháng

Hà Anh

Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG (mã TNG-HNX) công bố kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011.

Dự án nhà máy TNG Phú Bình giai đoạn 1 đi vào hoạt động vào ngày 15/6 tới.
Dự án nhà máy TNG Phú Bình giai đoạn 1 đi vào hoạt động vào ngày 15/6 tới.
Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG (mã TNG-HNX) công bố kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011.

Cụ thể, theo báo cáo thống kê của công ty TNG, kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm về doanh thu tiêu thụ đạt 380 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu đạt 20,3 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 15/6 tới đây, dự án nhà máy TNG Phú Bình giai đoạn 1 đi vào hoạt động với năng lực sản xuất là 28 chuyền may, thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, tăng công suất của toàn công ty lên 30% sẽ góp phần nâng cao doanh thu tiêu thụ và kim ngạch xuất khẩu của TNG, giúp TNG đạt và vượt chỉ  tiêu kế hoạch năm 2011 về doanh thu tiêu thụ 1.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 70 triệu USD và sẽ góp phần đáng kể vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế và xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2011, TNG thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.186 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 50,810 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2011 là 20% vốn điều lệ.