15:24 15/08/2011

TNG: Doanh thu 7 tháng đạt hơn 633 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) thông báo kết quả kinh doanh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2011.

Hiện đang là thời điểm “chính vụ” trong hoạt động sản xuất của công ty.
Hiện đang là thời điểm “chính vụ” trong hoạt động sản xuất của công ty.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) thông báo kết quả kinh doanh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 7/ 2011 của TNG tăng vọt với doanh thu tiêu thụ đạt 150 tỷ đồng nâng lũy kế năm 2011 của công ty lên mốc 633,3 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 7,5 triệu USD. Như vậy kết thúc tháng 7, TNG đã  hoàn thành 56,1% kế hoạch doanh thu tiêu thụ cả năm 2011.

TNG cho biết, hiện đang là thời điểm “chính vụ” trong hoạt động sản xuất của công ty.

Năm 2011, TNG thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.186 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 50,810 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2011 là 20% vốn điều lệ.