23:29 22/02/2009

TNG trả cổ tức 16% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 29/5, TNG sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 16% - 1 cổ phần được nhận 1.600 đồng

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TNG kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TNG kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 6/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG-HASTC).

Theo đó, ngày 29/5/2009, TNG sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 16%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.600 đồng.

TNG cũng thông báo, dự kiến trong tháng 4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại chi nhánh nhà máy TNG3, TNG4, khu công nghiệp B, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền hưởng cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại TNG - số 160 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TNG vào các ngày 5/3, 6/3 và 9/3/2009.