15:12 07/02/2013

Tờ 2 USD tăng giá vùn vụt

P.V

Một bộ phận người Việt coi tờ 2 USD là đồng tiền may mắn, vì thế, giá trị của món hàng này cũng vì thế liên tục tăng

Càng sát Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền làm quà Lì xì càng tăng mạnh. Một bộ phận người Việt coi tờ 2 USD là đồng tiền may mắn, vì thế, giá trị của món hàng này cũng vì thế liên tục tăng lên vào những ngày giáp Tết <i>- Nguồn: VTV.</i><br>
Càng sát Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền làm quà Lì xì càng tăng mạnh. Một bộ phận người Việt coi tờ 2 USD là đồng tiền may mắn, vì thế, giá trị của món hàng này cũng vì thế liên tục tăng lên vào những ngày giáp Tết <i>- Nguồn: VTV.</i><br>